Tasuta kohaletoimetamine alates 100€!

Tingimused

KLIENDITINGIMUSED

1. ÜLDINE

1.1 Lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled on inglise ja eesti keel.
1.2. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad õigussuhet, mis tekib Tallinn Dolls OÜ, Eesti, Harjumaa, Tallinn, Koidu 122, 10139 | +372 6313 288 (Kaupleja) ja ostu sooritanud isiku (Klient) vahel kaubamärgi Tallinn Dolls toodete ja aksessuaaride ostu-müügil tallinndolls.com müügikeskkonnas (e-poes).
1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe kaudu toodete turustamisest tulenevaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.4. Kaupleja võib muuta e-poe tingimusi ning toodete ja teenuste hindu. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.5. Tootevalik, hinnad ja allahindlused võivad erineda kaupleja jaekaubanduse tootevalikust, hindadest ja allahindlustest.

2. HINNAGA

2.1. Toodete hinnad on esitatud toodete lehel ja hinnad sisaldavad Eestis kehtivat 20% käibemaksu.
2.2. Toodete hinnale lisandub tarnetasu vastavalt kliendi poolt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile. Kohaletoimetamise viis valitakse ja tarnetasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Kauplejal on õigus tehingust taganeda ja nõuda kliendilt toode tagasi, kui toote hind e-poes on ekslikult märgitud tegelikust turuväärtusest oluliselt madalamaks.

3. TELLIMUSE TÄITMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ja vajaduse korral suuruse valimist tootelehel, vajutades nupule "Lisa ostukorvi".
3.2. Korvis olevaid koguseid võib muuta ja tooteid võib ostukorvist eemaldada kuni toodete eest tasumiseni.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb sisestada vajalikud andmed ostukorvi, valida makseviis ja klõpsata nupule "Mine maksma".
3.4. Tellimus loetakse lõpetatuks pärast nupu "Mine maksma" vajutamist ja makse laekumist.
3.5. Kaupleja saadab kliendi e-posti aadressile teate tellimuse kinnituse kohta.
3.6. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole, tühistab Kaupleja tellimuse. Tellimuse võib tühistada nii osaliselt kui ka tervikuna. Klienti teavitatakse tühistatud tellimusest viivitamatult. Osalise tühistamise korral võib Kaupleja küsida Kliendi soovi ülejäänud tellimuse käsitlemiseks - kas saata või tühistada ka ülejäänud tellimus.

4. MAKSU

4.1. Klient tasub veebikeskkonnas (e-poes) tehtud ostude eest 100% ette.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega. Kõik maksed tehakse eurodes.
4.3. Maksmine toimub turvalises keskkonnas väljaspool e-poodi - pangalinkiga maksmisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga maksmisel Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas(http://maksekeskus.ee/), vastavalt. Kauplejal ei ole juurdepääsu kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

5. TOODETE TARNIMINE KLIENDILE

5.1. E-pood tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.
5.2. Tooted toimetatakse kliendile tähitud Maxi Letter ärikirja ja Omniva pakiga Omniva (AS Eesti Post) poolt pakiautomaati pakiautomaati. Saadetisi saab jälgida Omnivas (endine Eesti Post) ja rahvusvahelises UPU seirekeskkonnas aadressil www.track-trace.com/post.
5.3. Klient tasub saatmistasu. Tasu võib erineda sõltuvalt sihtkohast
5.4. Kaupleja täidab tellimuse, sh annab selle postile saatmiseks üle viie tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest.

5.5. Tarneaeg on iga toote puhul individuaalne ja iga toote tarneaeg on näidatud vastava toote juures, kusjuures maksimaalne tarneaeg on kuus kuud.


 

6. TAGANEMISÕIGUS, KAUBA TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus taganeda avalikustamata tehingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, esitades posti või e-posti teel taganemisavalduse.
6.2. Kaupleja kinnitab taganemisavalduse kättesaamist kliendile saadetud teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Taganemisperioodi arvestatakse alates päevast, mil klient või tema poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega alates kuupäevast, mil viimane saadetis jõudis kliendini.
6.4. Toote võib tagastada 14 päeva jooksul, kui tellitud toote suurus on valitud Tallinn Dolls OÜ suurustabelist.
6.5. Kliendil ei ole õigust tagastada toodet, mis on valmistatud eritellimusel. NÄIDE: Kui klient lisab kommentaari, et soovib 5 cm pikemat kleiti (siis see toode on valmistatud eritellimusel ja seda ei tagastata).
6.6. Kliendil ei ole õigust tagastada toodet, mis on tellitud PRE-ORDER platvormilt, kuna toode on eritellimusel valmistatud.
6.7. Tagastatava toote seisundi halvenemise korral vastutab klient toote kasutamisest tuleneva väärtuse vähenemise eest ainult juhul, kui ta on kasutanud toodet muul viisil kui toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalik. Eseme olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks peaks klient käsitsema ja kasutama eset ainult nii, nagu ta seda tavaliselt kaupluses teeks.
6.8. Hügieenilistel põhjustel ei kehti taganemisõigus pakendist välja võetud aluspesu ja päevitusriiete suhtes.
6.9. Kuni tagastatud pakendi saabumiseni ei saa Tallinn Dolls OÜ võtta vastutust. Seetõttu palume säilitada paki postitamisel antud dokument, et vajadusel tõestada saatmist. Kauba tagastamine ja/või vahetamine on kliendile tasuta, välja arvatud toote tagastamisega seotud transpordikulud, mille tasub klient.
6.10. Kui klient soovib toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab klient täitma tootele ja arvele lisatud tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab klient kõik toote tagastamisega otseselt seotud kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatud toode ei vasta tellitule.
6.11. Toote vale suuruse korral on kliendil õigus toode ümber vahetada 14 kalendripäeva jooksul alates pakendi kättesaamisest.
6.12. Kui Kaupleja ei saa Toodet õige suuruse puudumise tõttu ümber vahetada, võtab Kaupleja Kliendiga ühendust.
6.13. Tehingust taganemisel tagastab Kaupleja Kliendile tema poolt makstud summad, sh toote kliendile kätte toimetamise, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Kauplejani. Kauplejal on õigus viivitada makstud summade tagastamisega, kuni klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote üleandmise kohta postkontorile tagastamiseks. Taganemisõiguse kasutamisel kannab klient kõik toote tagastamisega otseselt seotud kulud.
6.14. Kauplejal on õigus müügist taganeda ja nõuda kauba tagastamist Kliendi poolt, kui kauba märgitud hind on vea tõttu oluliselt madalam kui kauba turuhind.

7. KAEBUSE ESITAMINE

7.1. Kaupleja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest 2 aasta jooksul alates toodete kättesaamisest kliendi poolt. Sealjuures eeldatakse esimese kuue kuu jooksul pärast ostjale tarnimist, et puudused esinesid juba tarnimisel. Veebipood vastutab selle eelduse ümberlükkamise eest.
7.2. Klient kohustub toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel teavitama kauplejat sellest viivitamatult, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul alates puudusest teadasaamisest, saates vastava teabe e-posti aadressile info@tallinndolls.com või kirjalikult aadressil Tallinn Dolls OÜ Estonia, Harjumaa, Tallinn, Koidu 122/Planeedi 4, 10139
7.3. Mittevastavuse või puuduliku toote korral on kliendil õigus nõuda kauplejalt kohustuste täitmist, lepingust taganeda või lepingust taganeda ning nõuda kahju hüvitamist, hinna vähendamist, rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral nõuda trahvi.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega või toote tagastamist kaupleja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna vähendamist või lepingu lõpetamist ja toote eest makstud summade tagastamist, kui:
- Kaupleja ei ole võimeline toodet parandama või asendama või
- toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
- kaupleja ei ole mõistliku aja jooksul kõrvaldanud toote puudust või
- kliendile on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
7.5. Mittekorrektse toote tagastamise korral hüvitatakse kliendile toote eest makstud summad koos transpordikuludega hiljemalt 14 päeva jooksul kliendi poolt määratud pangakontole. Kauplejal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni klient on tagastanud tema valduses oleva toote või esitanud tõendid toote üleandmise kohta postkontorile tagastamiseks.
7.6. Ettevõtja katab esimese kuue kuu jooksul pärast toote üleandmist ostjale ostja kulud, mis on seotud toote parandamise või asendamisega, eelkõige transpordi-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgmise 1,5 aasta jooksul kannab ettevõtja vastavad kulud ainult siis, kui nõue on põhjendatud. Ettevõtja ei hüvita kliendi poolt toote mittevastavuse või puuduste korral kantud kulusid ja ei vastuta nende eest, kui:
7.6.1. Toode on kahjustunud/kahjustunud kliendi süül;
7.6.2. Defektid on põhjustatud mittesihipärasest kasutamisest, sh hooldusjuhiste eiramise tagajärjel;
7.6.3. Toode on muutunud tavapärase kasutamise käigus tekkinud normaalse kulumise tõttu.
7.6.4. Puudub ostu tõendava dokumendi koopia.
7.7. Kui kliendi ja kaupleja vahel on tekkinud vaidlused toote puuduste kohta, on kliendil õigus pöörduda kaupleja poole kaebusega, märkides kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post) esitatud kaebuses oma nime ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäeva, tootes esineva puuduse ja soovitud lahenduse. Kaupleja vastab kliendi kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.
7.8. Juhul kui Klient ja Kaupleja ei jõua vaidluse osas kokkuleppele, on Kliendil õigus pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole (www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks ning kasutada Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise menetlust aadressil http://ec.europa.eu/odr. Kaebuse läbivaatamine tarbijakaebuste komisjonis on poolte jaoks tasuta. Vaidluste lahendamine Eesti Tarbijakaitseametis juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest.
7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda kliendi kohaliku maakohtu poole.

8. PRIVAATSUSE POLIITIKA

8.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Tallinn Dolls OÜ | Estonia, Harjumaa, Tallinn, Koidu 122, 10139 | +372 6313 288
8.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidele.
8.3. Vastutav töötleja kogub järgmisi isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja ostuajalugu.
8.4. Muuhulgas kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müümiseks ja teenuste osutamiseks, kliendi püsikliendiprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha päringuid, analüüsida, sorteerida ja võtta proove andmebaasis olevatest isikuandmetest.
8.5. Vastutav töötleja ei avalda saadud teavet kolmandatele isikutele. Tallinn Dollsi teenused, sh digiteenused, ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele.
8.6. Kliendiprogrammiga liitumisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmeid kaitstakse ja käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sealhulgas e-poe tellimiskeskkonnas salvestatud teavet kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Andmetöötlejal ei ole juurdepääsu kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardirekvisiitidele.
8.7. Vastutav töötleja rakendab kõiki meetmeid, sealhulgas infotehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, kogutud isikuandmete kaitseks. Juurdepääs andmete redigeerimisele ja töötlemisele on piiratud volitatud isikutega.
8.8. Tallinn Dolls OÜ võib volitada teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötlejaid) isikuandmete töötlemiseks, tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt on töötleja kohustatud hoidma töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsena ja tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellised volitatud töötlejad on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenuste pakkujad ja turundusteenuste pakkujad. Volitatud töötlejad on ka Tallinn Dolls OÜ-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted ja nende töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks.
8.9. Kliendil on õigus saada teavet ja kontrollida oma isikuandmeid, taotleda juurdepääsu isikuandmetele, nõuda isikuandmete parandamist, nõuda isikuandmete piiramist, nõuda isikuandmete kustutamist, nõuda isikuandmete edastamist, õigused seoses andmete automatiseeritud töötlemisega, õigus saada hinnangut järelevalveasutuselt. Samuti on kliendil õigus keelduda oma isikuandmete töötlemise lubamisest. Teabe saamiseks ja oma isikuandmete kontrollimiseks peaks klient saatma kirjaliku avalduse aadressile info@tallinndolls.com.
8.10. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sealhulgas rahulolu-uuringuid ja pakkumisi kliendi e-posti aadressile või SMS-i teel ainult juhul, kui klient on andnud eelneva nõusoleku kliendiprogrammiga liitumisel või iseteeninduskeskkonnas.
8.11. Klient saab igal ajal oma isikuandmeid kontrollida ja osaliselt muuta, logides sisse info@tallinndolls.com iseteeninduskeskkonda või saates e-kirja aadressil info@tallinndolls.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks peab klient esitama kirjaliku taotluse aadressil info@tallinndolls.com.
8.12. Kliendil on õigus pöörduda andmekaitseinspektsiooni või kohtusse, kui ta leiab, et tema isikuandmeid on väärkasutatud. Andmekaitseinspektsiooni kontaktandmed leiate aadressilt http://www.aki.ee/en.
8.13. Vastutav töötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast kliendi tuvastamist.
8.14. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
8.15. Tallinn Dolls OÜ võib vastavalt seadusele teha ühepoolseid muudatusi privaatsustingimustes. Kõikidest muudatustest teavitab Tallinn Dolls OÜ andmesubjekte Tallinn Dolls OÜ kodulehel või muul viisil.

DISAINERI TINGIMUSED

Disaini litsentsimise üldtingimused

Käesolevad disaineri ("teie") ja Pre Production OÜ, registrikood 14041340, aadress Koidu tn 122-64, 10139 Tallinn, Eesti ("meie", "meid", "meie") vahelised disaini litsentsimise üldtingimused ("tingimused") reguleerivad teie disainilahenduste litsentsimisega seotud õigusi ja kohustusi ning platvormi ja teenuste osutamist (nagu allpool määratletud) alates hetkest, mil te registreerite ja asutate meie juures konto.

Enne platvormi ja/või teenuste kasutamist on oluline, et te loeksite ja mõistaksite tingimusi. Kasutades platvormi ja/või teenuseid ja neile juurde pääsedes nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge kasutage platvormi ja/või teenuseid.

Lisateavet leiate aadressilt https://tallinndolls.com või võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@tallinndolls.com.

1. PLATFORM

1.1. Kasutame platvormi tallinndolls.com ( "Platvorm"), mis võimaldab teil pakkuda teie poolt kujundatud rõivaid ("Disainid") Tallinna Nukkude turuplatvormi kaudu.

2. DISAINILAHENDUSTE PAKKUMINE PLATVORMI KAUDU

2.1. Platvormi kasutamiseks peate registreeruma ja looma platvormil kasutajatunnuse ja parooliga konto ("konto").

2.2. Registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks ja platvormi kasutamiseks peate esitama oma täisnime ja kehtiva e-posti aadressi ning muud meie poolt nõutud andmed.

2.3. Te vastutate oma sisselogimisandmete ja kõigi teie kontol toimuvate tegevuste konfidentsiaalsuse eest. Kui teil on kahtlusi, et teie kontot võidakse kuritarvitada, võtke meiega viivitamatult ühendust.

2.4. Selleks, et pakkuda Disainilahendusi platvormi kaudu, peame me teie konto pärast selle loomist heaks kiitma. Meil on täielik kaalutlusõigus otsustada, kas kiita teie konto heaks ja anda teile juurdepääs platvormile.

2.5. Pärast konto loomist võite laadida üles teavet oma kujunduste kohta ja taotleda meile oma kujunduse litsentsi, et teha kujundused klientidele ettetellimiseks kättesaadavaks. Kogu üleslaetud teave kujunduste kohta kuulub meie kontrollimisele ja meil on täielik otsustusõigus, kas aktsepteerida teie kujunduse litsentsi ja teha kujundused klientidele ettetellimiseks kättesaadavaks.

3. MEILE ANTUD LITSENTSI TINGIMUSED

3.1. Konto loomisega ja oma kujunduste üleslaadimisega ning litsentsi andmisega meile tunnistate, et olete professionaalne disainer, kes pakub kohandatud kujundusi.

3.2. Te annate meile ainuõigusliku, ülemaailmse, ülekantava, all-litsentsitavate ja tingimusteta litsentsi kasutada, kasutada ja kasutada teie Disainilahendusi kogu eeltellimiskampaania ajaks, nagu on sätestatud individuaalsetes tingimustes, mis tahes praegu teadaoleval või tulevikus avastataval viisil.

3.3. Teil on õigus kuvada kujundusi oma kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites, kuid te ei tohi pakkuda kujundusi ühegi muu platvormi kaudu mis tahes ärilistel eesmärkidel.

3.4. Kui teie kujunduste alusel valmistatud tooted ("tooted") müüakse edukalt eeltellimiskampaania ajal, võime teha teile ettepaneku pikendada meile antud litsentsi ja lisada tooted kategooriasse "Osta kohe", et neid saaks müüa valmis toodetena platvormil või muudel meie poolt pakutavatel platvormidel. Me jätame endale täieliku kaalutlusõiguse otsustada litsentsi pikendamise ja toodete lisamise üle kategooriasse "Osta kohe". 3.2.2. rikume kolmandate isikute õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalse omandi ja eraelu puutumatuse õigusi;

3.5. Te annate meile litsentsi kasutada oma intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas kujunduste pilte ja oma kaubamärki või nime, mis on vajalik platvormi käitamiseks ning platvormi või kujunduste ja/või toodete reklaamimiseks ja turustamiseks.

3.6. Teil ei ole õigust nõuda täiendavaid tasusid teie intellektuaalomandi kasutamise eest meie poolt ning sellise kasutamise tasu katab litsentsitasu.

3.7. Te garanteerite, et:

3.7.1. Te olete käesolevate tingimuste alusel meile litsentseeritud intellektuaalomandi õiguste ainuomanik. Kui ja niivõrd, kuivõrd te olete kaasanud kolmandaid isikuid Disainilahenduste valmistamisse, arendamisse ja/või loomisse, on teil täielik õigus ja kõik õigused anda meile käesolevate tingimuste kohaseid litsentse;

3.7.2. Disainilahendused ei riku kolmandate isikute õigusi.

4. PROJEKTEERIMISELE ESITATAVAD NÕUDED

4.1. Disainilahenduste litsentseerimisel meile peate esitama disainilahenduse nime, kirjelduse ja lühikirjelduse brändi/tootja kohta. Infos sisalduv kirjeldus peab olema täpne; kaasasolevad pildid peavad kujutama tegelikku toodet, olema kvaliteetsed ega tohi tekitada petlikku ettekujutust rõivastest.

4.2. Me võime eemaldada mis tahes kujundused meie platvormilt ja peatada teie platvormi kasutamise, kui:

4.2.1. teave või pildid on ebaõiged, ebamäärased, eksitavad või muul viisil käesolevate tingimuste vastased;

4.2.2. me kahtlustame, et esitatud pildid rikuvad kolmandate isikute autoriõigusi või isiklikke õigusi;

4.2.3. Disain kopeerib kolmanda osapoole toote disaini või võib muul viisil rikkuda kolmandate isikute autoriõigusi, disainilahenduse õigusi, kaubamärke või muid intellektuaalomandi õigusi;

4.2.4. me kahtlustame, et disainilahendus on juba toodetud enne selle litsentseerimist meile;

4.2.5. Disain või Disaini kohta esitatud teave on muul viisil vastuolus käesolevate tingimustega.

5. LITSENTSIMAKS

5.1. Te saate litsentsitasu oma disainilahenduste litsentseerimise eest ("litsentsitasu"). Litsentsitasu suurus on sätestatud individuaalsetes tingimustes. Litsentsitasu arvutatakse toodete müügist platvormil või muudel meie poolt pakutavatel turgudel saadud tulust, millest arvatakse maha käibemaks, tootmiskulud (sealhulgas kangast, mustreid või muid vajalikke teenuseid), tarnekulud ja platvormi kasutamise tasu.

5.2. Me arvutame litsentsitasu igakuiselt ja maksame teile litsentsitasu eelmise kuu eest järgmise kuu 20. kuupäevaks. Me võime jätta makse tegemata, kui teile makstav summa ei ületa 10 eurot.

5.3. Te mõistate ja nõustute, et olete vastutav kõigi kohaldatavate maksude tasumise eest, mis võivad olla tingitud platvormi kasutamisest ja teie kujunduste litsentsimisest ning litsentsitasu maksmisest teile.

5.4. Kõik meie poolt tehtavad maksed tehakse eurodes.

6. MARKETING

6.1. Me turundame platvormil kättesaadavaid ettetellimiskampaaniaid sotsiaalmeedia ja muude vahendite kaudu omal äranägemisel. Pange tähele, et meil on õigus otsustada, milliseid kampaaniaid millistel vahenditel turundada ja reklaamida, ning teil ei ole õigust nõuda meilt teie kampaania turundamist või reklaamimist.

6.2. Teil on vabadus reklaamida oma Disainilahenduste pakkumist platvormil mis tahes teile kättesaadavate vahenditega, sealhulgas sotsiaalmeedia ja oma kodulehe kaudu. Pange tähele, et teie turundustegevus peab olema kvaliteetne ega tohi kahjustada meie mainet ja head tahet. Kui teie turundustegevus ei vasta nendele standarditele, võime paluda teil turundustegevus lõpetada ja kui te ei järgi meie nõuet, võime lõpetada teie platvormi kasutamise. Kui te otsustate investeerida turundustegevusse, on need kulud teie enda kanda. Te tunnistate, et teie kujunduste edu platvormil sõltub suuresti teie turundus- ja müügiedendustegevusest.

6.3. Me võime avaldada eraldi suuniseid turundus- ja müügiedendustegevuse kohta ja te nõustute käesolevaga järgima kõiki selliseid suuniseid, kui need kehtestatakse.

6.4. Kui tooted lisatakse "Osta kohe" rubriiki ja neid pakutakse valmis toodetena, jätame endale õiguse otsustada nende turustamise ja reklaamimise üle. Teil on õigus reklaamida tooteid kõigi teie käsutuses olevate vahendite, sealhulgas sotsiaalmeedia ja oma kodulehe kaudu. Kui te otsustate investeerida turundustegevusse, on need kulud teie kanda.

7. TOODETE VALMISTAMINE

7.1. Te annate käesolevaga meile üle õigused ja kohustused, mis tulenevad teie ja mustridisainerite, kangastarnijate, trükiteenuste pakkujate, tootjate ja muude teenusepakkujate ("Tarnijad") vahel sõlmitud lepingutest, et teostada disain ja valmistada tooteid.

8. TARNIMINE KLIENTIDELE

8.1. Me korraldame toodete tarnimise klientidele.

9. TOODETE HINNAKUJUNDUS

9.1. Toote hind arvutatakse teenusepakkujatega sõlmitud lepingutes sätestatud hinna, klientidele tarnimise hinna, litsentsitasu ja platvormi kasutamise tasu alusel.

10. TEIE ÕIGUS KASUTADA TEENUSEID

10.1. Kuni te järgite neid tingimusi, nõustume andma teile tasuta, tühistatava, mitteeksklusiivse liitumisõiguse platvormile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Te ei tohi seda platvormi kasutusõigust üle anda ega all-litsentsida.

10.2. Platvormi kasutamisel ei tohi te:

10.2.1. rikkuda mis tahes seadusi;

10.2.2. rikkuda kolmandate isikute õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandiõigusi ja privaatsusõigusi;

10.2.3. postitada, edastada või muul viisil teha platvormi kaudu või sellega seoses kättesaadavaks mis tahes materjale, mis on või võivad olla: (a) ähvardavad, ahistavad, alandavad, vihkavad või hirmutavad või muul viisil ei austa teiste isikute õigusi ja väärikust; (b) laimavad, laimavad, petturlikud või muul viisil kuritahtlikud; või (c) rõvedad, ebasündsad, pornograafilised või muul viisil taunitavad;

10.2.4. koguda või koguda teavet platvormi kasutajate kohta;

10.2.5. piirata või takistada teistel isikutel platvormi kasutamist;

10.2.6. pöördprojekteerida, dekompileerida või lahutada platvormi mis tahes osa;

10.2.7. kadreerida või peegeldada mis tahes osa platvormist või muul viisil integreerida mis tahes osa platvormist mis tahes tootesse või teenusesse ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta; või

10.2.8. häirida või häirida platvormi või selle kättesaadavaks tegemiseks kasutatavaid servereid või võrke või rikkuda selliste serverite või võrkude nõudeid, menetlusi või eeskirju.

10.2.9. vältida, keelata või muul viisil häirida platvormi mis tahes turvalisusega seotud funktsioone;

10.2.10. lubada teisel isikul kasutada platvormi teie nimel;

10.2.11. kasutada platvormi, kui oleme selle kasutamise peatanud või keelanud;

10.2.12. propageerida, edendada või osaleda mis tahes ebaseaduslikus või ebaseaduslikus käitumises või käitumises, mis põhjustab kahju või kahju mis tahes isikule või varale;

10.2.13. platvormi muutmine, sekkumine, pealtkuulamine, häirimine või häkkimine;

10.2.14. kasutada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, "roboteid", "ämblikke" või "offline-lugejaid".

10.3. Te nõustute, et teil ei ole muid õigusi platvormi mis tahes osale kui õigus kasutada ja pääseda platvormile vastavalt käesolevatele tingimustele.

10.4. Kõik intellektuaalomandi õigused platvormi, selle sisu ja sellega seotud dokumentatsiooni suhtes, mis eksisteerivad kõikjal maailmas, kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele (ja on kaitstud autoriõiguse ja/või ärisaladuse seadustega ning muude rahvusvaheliste lepingute sätetega) ning neid ei tohi kopeerida, levitada, üles laadida, uuesti avaldada, dekompileerida, lahti võtta osadeks või edastada mingil viisil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teil ei ole mingeid omandiõigusi platvormi, selle sisu või sellega seotud dokumentide suhtes peale õiguse kasutada neid vastavalt käesolevatele tingimustele.

10.5. Te mõistate, et meil on õigus peatada või lõpetada teie konto või platvormi kasutamine, kui te rikute neid tingimusi.

11. ANDMEKAITSE

11.1. Teie privaatsus on meile oluline, palun lugege meie privaatsusteatist, et mõista, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja jagame. Kasutades platvormi ja/või teenuseid, tunnistate, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt meie privaatsusteatisele.

12. LÕPETAMINE

12.1. Te võite oma konto tühistada ja lõpetada platvormi kasutamise igal ajal, kui klientidele ei pakuta Disainilahendusi, teatades meile sellest e-posti teel.

12.2. Meil on õigus igal ajal peatada või lõpetada teie konto ja keelata mis tahes põhjusel platvormi praegune või tulevane kasutamine, kui me arvame, et platvormi kasutamine ei ole kooskõlas meie suuniste, soovituste ja käesolevate tingimustega. Sellise lõpetamise tulemuseks on teie konto või teie juurdepääsu oma kontole deaktiveerimine või kustutamine ning teie konto kaotamine ja sellest loobumine. Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes põhjusel igal ajal kellelegi juurdepääsu võimaldamisest platvormile. Samuti võime lõpetada teie konto ja platvormi kasutamise, kui kliendid esitavad toodete kohta kaebusi.

13. SURVIVAL

13.1. Kõik käesolevate tingimuste sätted, mis oma olemuselt peaksid jääma kehtima ka pärast lõpetamist, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse sätted, garantiid, hüvitised ja vastutuse piirangud.

14. MÄRKUSED

14.1. Me suhtleme teiega elektrooniliselt teie esitatud e-posti aadressi, meie valitud sotsiaalmeedia või platvormi kaudu. Te nõustute, et kõik tingimused, lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt edastame, vastavad kõikidele õiguslikele nõuetele, millele need teated vastaksid, kui need oleksid esitatud paberil.

14.2. Pakume tuge ainult e-posti teel või platvormi kaudu, kui see on saadaval.

15. GARANTIIDEST LOOBUMINE

15.1. Pakume platvormi "nii nagu see on" ja "nagu see on kättesaadav", ilma igasuguse garantiita. Ilma seda piiramata ütleme selgesõnaliselt lahti kõikidest platvormi puudutavatest sõnaselgetest, kaudsetest või seadusest tulenevatest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes garantiidest, mis puudutavad kaubakõlblikkust, sobivust teatud otstarbeks, omandiõigust, turvalisust, täpsust ja mittekaitstavust.

15.2. Me ei garanteeri, et platvorm vastab teie nõuetele; et platvorm on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta; et platvormi kasutamisel esitatud või saadud teave on täpne, usaldusväärne või õige; et kõik puudused või vead parandatakse; et platvorm on kättesaadav mis tahes ajal või kohas; või et platvorm on vaba viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Te võtate endale täieliku vastutuse ja riski platvormi kasutamisest tuleneva kahju eest.

16. VASTUTUSE PIIRAMINE

16.1. Te mõistate ja nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees kasumi, kasutuse, firmaväärtuse või andmete kaotuse eest ega juhusliku, kaudse, erilise, kaudse või eeskujuliku kahju eest, mis tuleneb järgmistest asjaoludest, olenemata sellest, kuidas need tekivad:

16.1.1. teiepoolne platvormi kasutamine või mittekasutamine;

16.1.2. platvormi mis tahes muudatused, hinnamuutused, peatamine või lõpetamine;

16.1.3. platvormi üldiselt või tarkvara või süsteemid, mis teevad platvormi kättesaadavaks;

16.1.4. volitamata juurdepääs teie ülekannetele või andmetele või nende muutmine;

16.1.5. mis tahes kolmanda isiku avaldused või käitumine platvormil;

16.1.6. mis tahes muud kasutaja interaktsioonid, mida te sisestate või saate platvormi kasutamise käigus;

16.1.7. mis tahes muud platvormiga seotud küsimused.

16.2. Meie vastutus on piiratud, olenemata sellest, kas meid on teavitatud sellise kahju võimalikkusest või mitte, ja isegi juhul, kui nendes tingimustes sätestatud õiguskaitsevahend osutub ebaõnnestunuks. Me ei vastuta mis tahes ebaõnnestumiste või viivituste eest, mis on tingitud meie mõistlikust kontrollist väljas olevatest asjaoludest. Meie maksimaalne vastutus on siiski piiratud summaga, mis on võrdne teile meie vastutuse põhjustanud sündmusele eelnenud ühe kuu jooksul makstud komisjonitasuga.

17. VABASTAMINE JA HÜVITAMINE

17.1. Te vabastate meid kõigist nõuetest, kohustustest ja kuludest, sealhulgas advokaaditasudest, mis tulenevad platvormi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevate tingimuste rikkumisest, tingimusel, et me (1) anname teile viivitamata kirjaliku teate nõude, nõude, hagi või menetluse kohta; (2) anname teile ainukontrolli nõude, nõudmise, hagi või menetluse kaitsmise ja lahendamise üle (tingimusel, et te ei tohi ühtegi nõuet, nõuet, hagi või menetlust lahendada, välja arvatud juhul, kui kokkulepe vabastab meid tingimusteta igasugusest vastutusest); ja (3) anname teile teie kulul kogu mõistliku abi.

18. KÄESOLEVATE TINGIMUSTE MUUDATUSED

18.1. Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal omal äranägemisel muuta ja ajakohastame neid tingimusi selliste muudatuste korral. Me teavitame teid käesolevate tingimuste olulistest muudatustest vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist, avaldades teate meie veebisaidil või platvormil. Mittemateriaalsete muudatuste puhul tähendab teie jätkuv platvormi kasutamine teie nõusolekut meie tingimuste muudatustega.

18.2. Me jätame endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt muuta või lõpetada ajutiselt või alaliselt platvormi (või selle mis tahes osa), kas ette teatades või ilma.

19. MUU

19.1. Kui kohaldatav õigus ei sätesta teisiti, kohaldatakse käesolevate tingimuste ja platvormile juurdepääsu või selle kasutamise suhtes Eesti seadusi, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus sätestab teisiti.

19.2. Kõik vaidlused, milles pooled osalevad, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse kõik vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja lahendab vaidluse esimese astme kohtuna.

19.3. Me võime neid tingimusi täielikult või osaliselt loovutada või delegeerida mis tahes isikule või üksusele igal ajal teie nõusolekuga või ilma selleta. Te ei tohi loovutada ega delegeerida mis tahes õigusi või kohustusi Tingimuste või Privaatsuspoliitika alusel ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ning igasugune teie poolt omavoliliselt teostatud loovutamine ja delegeerimine on tühine.

19.4. Kui mõni osa käesolevatest tingimustest tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud osad täielikult kehtima. Meiepoolset suutmatust jõustada käesolevate Tingimuste mis tahes sätet ei käsitleta meie õigusest loobumisena sellise sätte jõustamiseks.

19.5. Tingimustega seotud küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil info@tallinndolls.com.

 

Kaubakott(0)