Tasuta kohaletoimetamine alates 100€!

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse teatis

Käesolev teade selgitab, et Pre Production OÜ, registrikood 14041340, aadress Koidu tn 122-64, 10139 Tallinn, Eesti ("meie","meid", " meie") töötleb kasutajate ("teie") isikuandmeid seoses platvormi pakkumisega (nagu on määratletud allpool) alates hetkest, mil te registreerite ja loote meie juures konto.

Me haldame platvorme FashLab ja Pre-o-Porter (edaspidi "platvorm"). Kui registreerute meie platvormil, töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana.

Kuidas me andmeid kogume

Me võime koguda isikuandmeid erinevatest allikatest.

  • Isikuandmed, mille annate meile otse, kui loote meie platvormil konto.
  • Isikuandmed, mida kogume, kui kasutate meie platvormi ja sooritate maksete tegemist teenuste eest.

Isikuandmete kategooriad

  • Kasutajakonto (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sotsiaalmeedia kasutajanimed).
  • Klienditugi (makseteave ja raamatupidamisdokumendid vastavalt teie tellimuslepingule).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kasutajakonto andmed, mida kogume teie tellimuste haldamiseks ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie kasutajakonto registreerimiseks ja haldamiseks.

Arveid ja klienditoe andmeid kasutatakse teie arvete saatmiseks, maksete kogumiseks ja maksete ülekandmiseks teie nimel.

Meie klienditoe kasutab teiega kontakteerumiseks e-posti ja telefoninumbrit.

Me kasutame teie e-posti aadressi, et edastada teateid platvormi ja meie teenuste uuenduste kohta.

Õiguslik alus

Me töötleme teie kasutajakonto andmeid, et hallata lepingulist suhet, pakkuda kokkulepitud teenuseid, teavitada meie pakutavatest teenustest. Teavet kasutatakse ka vigade parandamiseks, teenuste toimimiseks ja turvatööks.

Arvete ja klienditoe andmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise suhtes kehtivad õiguslikud kohustused, näiteks raamatupidamis- ja tarbijavaidluste lahendamine.

Vastuvõtjad

Teie isikuandmed avaldatakse platvormiga seotud teenusepakkujatele, et pakkuda teenuseid teie projekti teostamiseks. Avaldame teie andmed ainult teenusepakkujale, kelle olete meie platvormil välja valinud.

Me vastutame isikuandmete töötlemise eest. Me edastame maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Turvalisus ja juurdepääs

Isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonnas.

Juurdepääs isikuandmetele on lubatud ainult meie töötajatele, et lahendada tehnilisi probleeme ja pakkuda teile kliendituge.

Oleme rakendanud asjakohased organisatsioonilised ja infoturbemeetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Teie õigused

Pange tähele, et me töötleme teie andmeid platvormi teenuste pakkumiseks.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine. Saate oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada oma kasutajakonto seadetes. Kui te ei saa oma andmeid parandada, võtke palun ühendust meie klienditoega.

Isikuandmete kustutamine. Isikuandmeid saate kustutada oma kasutajakonto seadetest. Kui te ei saa oma andmeid kustutada, võtke palun ühendust meie klienditoega. Kustutamistaotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul ja täpsustatakse andmete eemaldamise tähtaeg.

Isikuandmete edastamine (andmete ülekantavus). E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Meie klienditoe meeskond tuvastab teie isiku ja teavitab teid isikuandmete edastamisest.

Andmete säilitamisperiood

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on meie platvormil aktiivne kasutajakonto. Kui sulgete oma kasutajakonto, kustutatakse kõik isikuandmed, välja arvatud andmed, mis on seaduse alusel vajalikud (näiteks raamatupidamise eesmärgil). Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kui kasutajakontot ei ole 90 päeva jooksul kasutatud, teavitame teid teie konto olemasolust meie platvormil ja palume teil kinnitada, kas konto on endiselt aktiivne. Kui vastust ei saada, konto suletakse ja isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui nende säilitamine on seadusega ette nähtud.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste puhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõppemiseni.

Otseturundus

Me saadame teile otseturundussõnumeid, kui olete andnud selleks nõusoleku. Kui te ei soovi saada otseturundussõnumeid, tuleb teil valida vastav viide e-kirja jaluses või võtta ühendust meie klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse meie klienditoe kaudu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kaubakott(0)